Muumi Baby arvonnan säännöt

Bugaboo Donke5 vaunujen arvonnan viralliset säännöt. Osallistu arvontaan Muumi Babyn Instagram-sivuilla @muumibabyvaipat 21.-30.3.2022 välisenä aikana.

Kilpailun järjestäjä

Arvonnasta vastaa Delipap Oy, johon viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjä”.

OSALLISTUMISKELPOISUUS JA OSALLISTUMINEN ARVONTAAN:

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien yrityksen työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyijen kanssa.

Osallistuminen tapahtuu Instagram-tilillä @muumibabyvaipat. Arvontaan osallistuakseen tulee seurata Muumi Babyn Instagram-tiliä @muumibabyvaipat ja tägätä mukaan kaveri, jonka kannattaisi osallistua arvontaan myös.

Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

PALKINTO:

Kaikkien arvontaan 21.-30.3.2022 välillä osallistuneiden kesken arvotaan Bugaboo Donkey5 vaunut. Palkinnon arvo on noin 1900 €.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagramin yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, voidaan tilalle valita uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista.

SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOSOIKEUS:

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU:

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvontapostauksen yhteydessä @muumibabyvaipat-tilillä.

INSTAGRAMIN VASTUUVAPAUS:

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin tai Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

HENKILÖTIEDOT:

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta. Voittajan yhteystiedot voidaan luovuttaa Bugaboolle palkinnon postitusta varten. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan etunimen Internet-sivustolla ja Instagram-tilillä.

 

Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen arvontaan hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.